Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Nasz Dom

Nasz Dom

Nasz Dom

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o skierowanie osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy dalej ŚDS,
  2. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
  3. Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,
  5. Dokumenty potwierdzające osiągany dochód przez osobę ubiegającą się o skierowanie do ŚDS w formie zaświadczenia (lub oświadczenia) o dochodach decyzji o przyznaniu świadczeń rentowych, emerytalnych lub innych,
  6. Dokumenty potwierdzające osiągany dochód przez wszystkich członków rodziny wspólnie gospodarujących.

Dokumenty powyższe składa się we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej Ośrodku Pomocy Społecznej tj. Gminnym lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.